BADANIA TECHNICZNE - przypomnienie
warsztat

serwis

Data kolejnego badania*
Nr rejestracyjny
email*
Nr telefonu
uwagi
Oświadczenie:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie w kraju moich danych osobowych w celach wskazanych poniżej zgodnie z przepisami Ustawy j.w. o ochronie danych osobowych. Dane swoje udostępniam dobrowolnie. Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi w/w informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144 poz. 1204).
*Wyrażam zgodę

W celu wyrejestrowania się proszę wypełnić formularz wpisując w  pozycji uwagi  - wypisz -


      * Pozycje wymagane

WPROWADZ DATĘ KOŃCA WAŻNOŚCI
DOWODU REJESTRACYJNEGO

PRZYPOMNIMY O ZBILIŻAJĄCYM SIĘ TERMINIE
BADANIA TECHNICZNEGOKONRYS
Konstanty i Krzysztoł Świerzbińscy Sp.j.
ul. Zwycięstwa 8F,15-703 Białystok
tel. 85 651 33 99, fax 85 652 40 10

www.konrys.pl, serwis@konrys.pl
GODZINY OTWARCIA SKP KONRYS
PON.- PT.: 7.00-21.00
SOBOTA: 7.00-15.00
ZAPRASZAMY

Informacje uzyskane od Pani/Pana zostaną umieszczone w bazie danych firmy KONRYS Konstanty i Krzysztof Świerzbińscy SP. J. z siedzibą: 15-703 BIAŁYSTOK, UL. ZWYCIĘSTWA 8F. Dane będą przetwarzane w kraju w celach marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą w/w firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926). Zapewniamy Pani/Panu prawo wglądu i wnoszenia poprawek do Pani/Pana danych osobowych.